Moduły wejściowe


Strona główna » Produkty » Moduły wejściowe

Współpraca i zbieranie danych

Najprostszym sposobem integracji różnych instalacji jest użycie modułów wejściowych. Urządzenie kiedy działa lub jest w alarmie odpowiednio zasygnalizuje ten stan na module wejściowym.

Współpraca

Na przykład:

Centrala alarmowa do zazbrojenia alarmu sprawdza czy wszystkie okna są zamknięte oraz czy czujniki ruchu nie wykrywają ruchu w środku.

System alarmowy może te informacje przekazać do Qbus aby ten wiedział że należy zamknąć zawory grzejnikowe w odpowiednim pomieszczeniu które ma otwarte okna.

Moduły wejściowe mogą również służyć jako wirtualne przyciski załączające inne urządzenia lub sceny. Podniesiony poziom wody w zbiorniku uruchomi pompę do wypompowania lub otworzy zawór spustowy. Prosty nastawialny termostat włączy wentylator lub grzejnik.

Sygnalizacja stanów

Proste urządzenia działające automatycznie mogą również te informacje przekazywać. Dowiemy się na przykład czy pompy drenażowe się załączają lub czy brama jest zamknięta.

Jeżeli urządzenie będzie w alarmie sygnał ten również może zostać zebrany przez moduł wejściowy, przesłany do sterownika Qbus, a informacja o tym natychmiast pojawi się w aplikacji.

Gdy w domu nie jest zachowana odpowiednia temperatura to za pomocą modułów wejściowych dowiemy się czy instalacja nie jest w awarii. Czujnik kontroli faz podłączony do instalacji przez moduł wejściowy wskaże nam obecność lub brak zasilania na pompie ciepła.

Wszystkie łączniki mogą być konfigurowalne

Dzięki modułom wejściowym do schowania w puszce instalacyjnej możemy użyć każdego włącznika do integracji z systemem automatyki. Zachowamy spójność wykonania instalacji pod względem wizualnym, dostaniemy nowe możliwości instalacji pod względem funkcjonalnym.

Nie musimy od razu zmieniać całej instalacji aby wyposażyć mieszkanie w system automatyki.

Nie tylko sygnalizacja stanu

Qbus za pomocą modułów analogowych zbierze informacje na temat poziomu wody lub z innych czujników komunikujących się w standardzie 0-10V lub 4-20mA.

W miejscu gdzie potrzebujesz

W zależności od ilości informacji do zebrania oraz ich miejsca możesz wybrać moduły do montażu w puszkach, rozdzielnicy lub w innych miejscach domu dla komunikacji bezprzewodowej.

Bardzo dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem jest zbieranie statusów prac urządzeń przy pomocy modułów 16 wejściowych. Dla urządzeń mobilnych można użyć rozwiązania bezprzewodowego EasyWave.

Cały zakres odpowiednich rozwiązań jest w zasięgu Qbus.