Komfort i multimedia

  • Przyciski

    Łącznik oraz panele ważne są przy wizualnych odbiorze instalacji.

  • Sterowniki

    W Qbus nie ma słabszych rozwiązań, wszystkie są na tym samym poziomie.